top of page

Productes

Asesoramiento

Control de rondes i empleats

Sistemes per monotoritzar la data, el lloc, la hora i les tasques dels treballadors i operaris de manera fàcil i efectiva. Amb la possibilitat de crear informes.

Rellotges públics i de torre

Solucions analógiques, públiques i urbanes, de torre i autómates. Per ferrocarrils, per embellir o com a reclam publicitari. Disseny, fabricació i instal·lació de rellotges singulars a mida.

Image by Jon Tyson
piscina

Rellotges digitals

Marcadors esportius, digitals LED, centrals horaries, panells de preus i servidors de temps d’interior i exterior.

Rellotges analògics

Disseny, fabricació i instal·lació de rellotges singulars a mida.

Image by Jon Tyson
bottom of page